free joomla slider module

 

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011497:
„Energetické úspory na výměně strojů ECORING“
Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na optimalizaci spotřeby energií prostřednictvím výměny staré technologie za novou s úpravou technologického procesu. Předmětem projektu je výměna zpracovatelské technologií ve společnosti ECORING s.r.o. Výměna se týká technologického procesu zpracování kovového odpadu, který probíhá v areálu společnosti v obci Loděnice u Berouna. Předmětem projektu je vyřazení starého stroje a pořízení nové generace překládkového rypadla, které při srovnatelném výkonu umožňuje znatelně efektivnější využití energie. Z hlediska žadatele dojde v důsledku projektu ke snížení spotřeby energie v podniku a tím ke snížení nákladů na zpracovatelský proces. Hlavními přínosy pro region a EU bude snížení emisí z provozu technologií a tedy snížení zatížení lokálního a regionálního ovzduší, dále díky nižší spotřebě bude omezen dovoz paliv, což omezí jak vyvolané náklady na dopravu paliv, tak i závislost státní a evropské ekonomiky na dovozu fosilních paliv. Dokončení projektu je předpokládáno v roce 2018.