free joomla slider module

 

V roce 2020 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0023073: 

 

 

 

„Energetické úspory při stříhání šrotu“

 

 

 

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor ve společnosti ECORING s.r.o. Úspor bude dosaženo prostřednictvím výměny stávající technologie za technologii nové generace, která při srovnatelném výkonu umožňuje znatelně efektivnější využití energie.

 

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby energií jak kvůli zastaralému typu motoru, tak kvůli celkovému opotřebení. Stávající nůžkolis CNS 400K je poměrně efektivní z hlediska absolutních hodnot dosahovaných výkonů, ale vzhledem k roku výroby je jeho poměrná (ve smyslu v přepočtu na zpracovaný materiál) energetická efektivita zásadním slabým místem v celém procesu.

 

Díky realizaci projektu dojde k výraznému snížení spotřeby vstupních energií a současně i ke snížení opotřebení motoru a hydrauliky. V neposlední řadě hraje také roli nová generace dieselového pohonu, který vykazuje vyšší základní účinnost motoru na jednotku spotřebovaného paliva a samozřejmě i vyšší účinnosti hydraulických převodů, které u původního stroje již vykazují značné kolísání tlaků.

 

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

 

        zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů

 

        snížení spotřeby energií

 

        snížení emisí CO2

 

        snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)

 

        zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

 

Dokončení projektu je předpokládáno do poloviny roku 2022.